Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (ANCO) Liên hệ Tuyển dụng
Điều chỉnh cỡ chữ: Aa Aa Aa Aa
Dinh dưỡng hợp lý cho Vịt khoẻ mạnh
Dinh dưỡng hợp lý cho Vịt khoẻ mạnh

Anco U12

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt con từ 1 - 21 ngày tuổi

Bột đậu nành cao đạm, bột cá cao cấp, bắp, tấm, cám, gạo, dầu cá, Dicanxiphotphate, các axit amin (L-Lysine, DL-Met, L-Threonine, L-Tryptophan), Premix Vitamin, Premix khoáng hữu cơ…

* Protein thô (min%):20
* Ẩm độ (max%): 13
* Canxi (min - max%): 0,35 - 1,7
* P tổng số (min-max%): 0,4 - 1,7
* Xơ thô (max%): 8
* Lysine tổng số (min%): 0,85
* Methionine + Cystine tổng số (min%): 0,65
* Năng lượng trao đổi (min) (Kcal/kg): 2800

KHÔNG DÙNG KHÁNG SINH
Không có hoocmon và các chất cấm khác


* Thức ăn này dùng cho vịt con từ 01 đến 21 ngày tuổi.
* Không nên trộn thêm các nguyên liệu khác.


Thông tin nguyên liệu

Bột đậu nành cao đạm, bột cá cao cấp, bắp, tấm, cám, gạo, dầu cá, Dicanxiphotphate, các axit amin (L-Lysine, DL-Met, L-Threonine, L-Tryptophan), Premix Vitamin, Premix khoáng hữu cơ…

Thông tin dinh dưỡng

* Protein thô (min%):20
* Ẩm độ (max%): 13
* Canxi (min - max%): 0,35 - 1,7
* P tổng số (min-max%): 0,4 - 1,7
* Xơ thô (max%): 8
* Lysine tổng số (min%): 0,85
* Methionine + Cystine tổng số (min%): 0,65
* Năng lượng trao đổi (min) (Kcal/kg): 2800

KHÔNG DÙNG KHÁNG SINH
Không có hoocmon và các chất cấm khác


Hướng dẫn sử dụng

* Thức ăn này dùng cho vịt con từ 01 đến 21 ngày tuổi.
* Không nên trộn thêm các nguyên liệu khác.