Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (ANCO) Liên hệ Tuyển dụng
Điều chỉnh cỡ chữ: Aa Aa Aa Aa
Dinh dưỡng hợp lý cho Vịt khoẻ mạnh
Dinh dưỡng hợp lý cho Vịt khoẻ mạnh

A&M H82

Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ thương phẩm

Bột cá, dầu thực vật, khô đậu nành, các axit amin, các chất bổ sung khoáng và vitamin

* Protein thô (min%): 18
* Ẩm độ (max%): 14
* Canxi (min - max%): 2,5 - 5
* P tổng số (min-max%): 0,4 - 1,7
* Xơ thô (max%): 9
* Lysine tổng số (min%): 0,85
* Methionine + Cystine tổng số (min%): 0,65
* Năng lượng trao đổi (min) (Kcal/kg): 2800

KHÔNG DÙNG KHÁNG SINH
Không có hoocmon và các chất cấm khác


* Thức ăn này dùng cho vịt đẻ thương phẩm.
* Không nên trộn thêm các nguyên liệu khác.


Thông tin nguyên liệu

Bột cá, dầu thực vật, khô đậu nành, các axit amin, các chất bổ sung khoáng và vitamin

Thông tin dinh dưỡng

* Protein thô (min%): 18
* Ẩm độ (max%): 14
* Canxi (min - max%): 2,5 - 5
* P tổng số (min-max%): 0,4 - 1,7
* Xơ thô (max%): 9
* Lysine tổng số (min%): 0,85
* Methionine + Cystine tổng số (min%): 0,65
* Năng lượng trao đổi (min) (Kcal/kg): 2800

KHÔNG DÙNG KHÁNG SINH
Không có hoocmon và các chất cấm khác


Hướng dẫn sử dụng

* Thức ăn này dùng cho vịt đẻ thương phẩm.
* Không nên trộn thêm các nguyên liệu khác.